• Εξετάσεις Πιστοποίησης

Από το 2001 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει το CEFR (Common European Framework of Reference for Languages=Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες). Σύμφωνα με αυτό παρέχεται μία κοινή βάση για τον καθορισμό της διδακταίας ύλης, των εξετάσεων και των βιβλίων διδασκαλίας της γλώσσας σε κάθε επίπεδο. Επίσης καθορίζεται ποιές γνώσεις και δεξιότητες αναμένεται να αποκτήσει ο μαθητής σε κάθε επίπεδο. Τα επίπεδα καθορίζονται ως εξής:

A1 : Breakthrough or Beginner

A2: Way stage or Elementary

B1 : Threshold or Intermediate

B2:  Vantage or Upper Intermediate

C1: Effective Operational Proficiency or Advanced

C2: Mastery or Proficiency

To B2 επίπεδο είναι το γνωστό Lower και το C2 το Proficiency. O A.Σ.Ε.Π. αναγνωρίζει και μοριοδοτεί τα επίπεδα Β1, Β2, C1, C2.

Oι μαθητές μας μπορούν να λάβουν μέρος κάθε χρόνο στις εξετάσεις EUROPALSO, που διοργανώνονται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Φροντιστηριούχων Ξένων Γλωσσών, από τις τάξεις Α' Senior έως και D' Senior , δηλαδή μέχρι το επίπεδο Β1. Οι εξετάσεις αυτές δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να ελεγξουν τις γνώσεις τους και να εξοικειωθούν με τη διαδικασία των εξετάσεων.

Επίσης οι μαθητές μας προετοιμάζονται για τις εξετάσεις των επιπέδων:

B2 - ΑΓΓΛΙΚΑ: FCE (Cambridge University),  ECCE (Michigan University), ESB, KΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)

C2 - ΑΓΓΛΙΚΑ :  CPE (Cambridge University), ECPE (Michigan University), ESB, MSU

ΓΑΛΛΙΚΑ (Β1, Β2, C1, C2)DELF, SORBONNE

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (Β1, Β2, C1, C2) : GOETHE


***ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΙΖΟΥΝ ΤΟ 100% ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ