Πρόγραμμα Σπουδών


PRE-JUNIOR : Για μαθητές νηπιαγωγείου και Α' Δημοτικού. Εισαγωγή στη γλώσσα με τραγούδια, παιχνίδι, ζωγραφική και το διαδραστικό πίνακα.

Α' JUNIOR - Β' JUNIOR: Από Β' ή Γ' Δημοτικού.  Επαφή με προφορικό και γραπτό λόγο και διδασκαλία γραμματικής και λεξιλογίου μέσω υπερσύγχρονων βιβλίων, e-books και διαδραστικό πίνακα.

A', B', C', D' SENIOR: Στις τάξεις αυτές οι μαθητές χτίζουν την απόκτηση της ξένης γλώσσας σταδιακά. Γίνεται εμπέδοση του γραπτού και προφορικού λόγου μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας για όλους τους μαθησιακούς τύπους, μέσω της τεχνολογίας, με τακτικά γραπτά και προφορικά τεστ και εργασίες (projects).

E' SENIOR & B2 (PRE-LOWER & LOWER): Πλέον οι μαθητές προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του επιπέδου Β2. Γίνονται συνεχείς επαναλήψεις της Γραμματικής, εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο, αναπτύσσονται οι δεξιότητες στον προφορικό κσι γραπτό λόγο και διδάσκονται τεχνικές για την επιτυχή αντιμετώπιση των εξετάσεων. Σ'αυτό το επίπεδο οι μαθητές έχουν ΚΑΛΗ γνώση της γλώσσας και μπορούν να επικοινωνήσουν με ευχέρεια σε καθημερινές περιστασεις.

C1' &  C2'  (Advanced & Proficiency): Οι μαθητές βρίσκονται στο στάδιο τελειοποίησης των γνώσεών τους στην ξένη γλώσσα. Διδάσκονται να γράφουν εκθέσεις ιδεών(essays), σε θέματα πιο προχωρημένου επιπέδου, να κατανοούν ακαδημαϊκά, επιστημονικά κείμενα και παράλληλα προετοιμάζονται για τις αντίστοιχες εξετάσεις. Σ'αυτό το επίπεδο οι μαθητές μπορούν να κατανοούν σχεδόν τα πάντα στην ξένη γλώσσα και να παράγουν γραπτό και προφορικό λόγο σε όλες τις περιστάσεις γι'αυτό και είναι ένα επίπεδο με πολλές απαιτήσεις.

** Η Υλη των τάξεων  C1' και C2'  (PROFICIENCY) ολοκληρώνεται  σε 1,5 χρόνο.

ΘΕΡΙΝΑ ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ προσφέρονται για όσους μπορούν και θέλουν να προχωρήσουν πιο γρήγορα.

ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Στις γλώσσες αυτές η προκαταρκτική (junior) τάξη είναι 1 χρόνο καθώς οι μαθητές ξεκινούν σε πιο μεγάλη ηλικία (συνήθως από  Δ' δημοτικού) και παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ στους μαθητές μας. Οι τάξεις ειναι:  A', B', C', D' (B1 Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας), Ε' (Β2 Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)